Torna enrere
ALFES
    Pàgina +
Any 1921 (Salvany i Blanch, Josep, 1866-1929 )
Any 2007 (Josep Sierra i Maribel Tortosa)
Aquesta casa era propietat “dels Doctors”, uns senyors de Barcelona, en l'actualitat és propietat de l'Ajuntament i ha estat restaurada recentment. Està situada en el carrer Verge de Montserrat.
Si vol contactar amb nosaltres pot enviar un correu a sierra@caminsdemuntanya.com