background

Un mos és una petita porció d’una cosa comestible.
Un mos són les tres primeres lletres de MOSTRA
Amb Lo Mos ens referim a una petita mossegada de cinema de muntanya, que amb el temps esperem que arribi a ser una mossegada ben grossa.
L’article determinat neutre“Lo” propi i característic de les terres lleidatanes aporta un tret distintiu de Lleida.

 

ELS OBJECTIUS

En primer terme amb aquest nou projecte pretenem compartir amb el públic les nostres dues passions: la muntanya i el cinema. Crear un espai cultural d’intercanvi d’informació i experiències.
Fer accessible tant a amants i no amants de la muntanya un seguit de films audiovisualment i narrativament rics i emocionants.
En segon terme pretenem promocionar Lleida com la porta dels Pirineus i centre d’activitats outdoor.
Un altre objectiu que creiem de capital importància és fomentar valors positius de companyonia, esforç, respecte, il·lusió per viure entre tants altres propis d’activitats esportives que tenen lloc en espais naturals.Per últim també ens interessa promocionar Centre Excursionista de LLeida i la seva tasca.

MÉS ENLLÀ

Essent aquesta la primera edició i essent una mica de prova, estem motivats en continuar els pròxims anys millorant en quant a la quantitat de films així com poder portar conferenciants i en agregar activitats paral·leles com exposicions.
Donar-nos a conèixer perquè realitzadors es posin en contacte amb nosaltres i així poder oferir una programació rica, actual i innovadora.